Filozofická Fakulta

Teorija upravljanja jezikom

Neustupn├Ż 1977Engleski izrazi Language Management Theory i Language Management Framework (teorija upravljanja jezikom / okvir za upravljanje jezikom) ozna─Źuju teorijski pristup jeziku i komunikaciji koji su u 1970-ima i 1980-ima u osnovnim crtama formulirali Ji┼Ö├ş V. Neustupn├Ż i Bj├Ârn H. Jernudd. Identitet te teorije temelji se, dakako, na skupu teorijskih postulata, a ne na nazivu ÔÇ×upravljanje jezikom". To treba istaknuti iz dvaju razloga: kao prvo, neke osnovna obilje┼żja te teorije objavljena su pod drugim nazivima, osobito kao ÔÇ×teorija jezi─Źnoga ispravka" (theory of language correction) (tom se ina─Źicom bavi Cooper 1989: 40 i d.); i kao drugo, neki se autori slu┼że izrazom language management (upravljanje jezikom) neovisno o teorijskim postulatima Neustupnoga i Jernudda te taj naziv rabe vi┼íe-manje istozna─Źno s izrazom language planning (jezi─Źno planiranje) (npr. Spolsky 2009).

B. H. JernuddTeorija upravljanja jezikom (TUJ) nastajala je istodobno s teorijom jezi─Źnoga planiranja (usp. osobito Jernuddova pozivanja na Neustupnoga u zbornicima Rubin & Jernudd 1971 i Rubin, Jernudd, Das Gupta, Fishman & Ferguson 1977, usp. i Jernudd 1983). Postupno se me─Ĺutim od nje toliko udaljila da predstavlja druk─Źiju alternativu (v. Jernudd 1991). Odlu─Źuju─çe je o─Źito bilo nastojanje Neustupnoga da makroskopsko jezi─Źno planiranje usidri u teoriji jezi─Źnih problema (usp. osobito Neustupn├Ż 1978). Na teorijskoj su se razini primarnim izvorom jezi─Źnih problema po─Źele smatrati konkretne interakcije (komunikacijski doga─Ĺaji), ┼íto je skrenulo pozornost teorijskih razmatranja jezi─Źnoga planiranja na mikrorazinu dru┼ítvenoga ┼żivota (v. Kimura 2005). Idealnim modelom djelatnosti jezi─Źnoga planiranja smatran je proces koji bi se mogao opisati ovako: ustanovljivanje jezi─Źnoga problema u konkretnim interakcijama > dono┼íenje odre─Ĺenih mjera od strane odre─Ĺene ustanove u kojoj se obavlja jezi─Źno planiranje > provedba tih mjera u konkretnim interakcijama. Neustupn├Ż (1994: 50) to formulira na sljede─çi na─Źin:

Tvrdim da bi svaki ─Źin jezi─Źnoga planiranja morao po─Źeti analizom jezi─Źnih problema koji se pojavljuju u konkretnim izri─Źajima te da proces jezi─Źnoga planiranja ne bismo smjeli smatrati zavr┼íenim sve dok ti problemi nisu uklonjeni iz konkretnih izri─Źaja.

Trenuta─Źno najopse┼żniji prikaz teorije dostupan je u monografiji Neustupn├Ż & Nekvapil (2003) te u ─Źlancima Neustupn├Ż (2002) i Nekvapil (2006 i 2012). Njezine ranije ina─Źice mogu se prona─çi u Neustupn├Ż (1978) te u zbirci predavanja Jernudd (1991). Neke suvremene primjene i inovacije donose Nekvapil & Sherman (2009), Marriott & Nekvapil (2012) te Nekvapil & Sherman (2014 i 2015).

Dijelovi izlaganja koji slijede donose obja┼ínjenja nekih temeljnih pojmova i distinkcija u teoriji upravljanja jezikom te kratku obavijest o metodologiji istra┼żivanja:


Literatura

Cooper, R. L. (1989). Language Planning and Social Change. Cambridge: Cambridge University Press.

Jernudd, B. H. (1983). Evaluation of language planning ÔÇô what has the last decade accomplished? In J. Cobarrubias & J. A. Fishman (eds), Progress in Language Planning: International Perspectives. Berlin: Mouton, 345-378.

Jernudd, B. H. (1991). Lectures on Language Problems. Delhi: Bahri Publications. The fifth lecture: "Individual discourse management" PDF (1,4 MB); deveto poglavlje "Research Directions" PDF (1,6 MB)

Kimura, G. (2005). Gengoseisaku kenkyu no gengokan o tou: Gengokeikaku/gengotaido no nibunhou kara gengokanri no riron e [Kako istra┼żiva─Źi jezi─Źne politike vide jezik? ÔÇô Od dihotomije izme─Ĺu jezi─Źnoga planiranja i jezi─Źnih stavova do teorije upravljanja jezikom]. Gengoseisaku [Jezi─Źna politika], 1, 1-13. Rukopis engleske ina─Źice

Marriott, H. & Nekvapil, J. (eds) (2012). Language Management Approach: Probing the Concept of "Noting". Posebno izdanje ─Źasopisa Journal of Asian Pacific Communication, 22 (2).

Nekvapil, J. (2006). From language planning to language management. Sociolinguistica: International Yearbook of European Sociolinguistics, 20, 92-104.

Nekvapil, J. (2012). From language planning to language management: J. V. Neustupn├Ż's heritage. Media Komyunikeshon kenkyu (Media and Communication Studies), 63. Sapporo: Hokkaido University, Research Faculty of Media and Communication, 5ÔÇô21. PDF (2,9 MB)

Nekvapil, J. & Sherman, T. (eds) (2009). Language Management in Contact Situations: Perspectives from Three Continents. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Nekvapil, J. & Sherman, T. (eds) (2014). Jazykov├Ż management / Language Management. Special Issue of Slovo a slovesnost, 75 (4). POVEZNICA

Nekvapil, J. & Sherman, T. (eds.) (2015). Special Issue: The Language Management Approach: Perspectives on the Interplay of Bottom-Up and Top-Down. International Journal of the Sociology of Language, 232. FRONTMATTER & CONTENTS

Neustupn├Ż, J. V. (1978). Post-structural Approaches to Language. Tokyo: University of Tokyo Press. Chapter XII: "Outline of a theory of language problems" PDF (2,1 MB)

Neustupn├Ż, J. V. (1994). Problems of English contact discourse and language planning. In T. Kandiah & J. Kwan-Terry (eds), English and Language Planning. Singapore: Academic Press, 50ÔÇô69. PDF (4 MB)

Neustupn├Ż, J. V. (2002). Sociolingvistika a jazykov├Ż management. Sociologick├Ż ─Źasopis ÔÇô Czech Sociological Review, 38, 429ÔÇô442. On-line

Neustupn├Ż, J. V. & Nekvapil, J. (2003). Language management in the Czech Republic. Current Issues in Language Planning, 4, 181-366. (Pretisnuto u: Baldauf, R.B. & Kaplan, R. B. (eds) (2005). Language Planning and Policy in Europe. Vol. 2. Clevedon: Multilingual Matters, 16ÔÇô201.) PDF (1,5 MB)

Rubin, J. & Jernudd, B. H. (eds) (1971). Can Language Be Planned? Honolulu: The University Press of Hawaii.

Rubin, J., Jernudd, B. H., Das Gupta, J., Fishman, J. A. & Ferguson, C. A. (eds) (1977). Language Planning Processes. The Hague, Paris, New York: Mouton Publishers.

Spolsky, B. (2009). Language Management. Cambridge: Cambridge University Press.