Filozofická Fakulta

Upravljanje jezikom, komunikacijom i sociokulturnim pojavama

Naziv upravljanje jezikom može ostaviti dojam da se teorija upravljanja jezikom bavi ponajprije jezičnim pojavama u užem smislu riječi. No nije tako. Moguće je upravljati i komunikacijskim pojavama (npr. oblicima oslovljavanja – npr. obraćanje s Vi i s Ti – ili odabirom određenoga jezičnoga varijeteta) te sociokulturnim pojavama (uključujući tu i socioekonomske). Sljedeći primjer potječe iz Heller (2001), tj. iz njezina etnografskoga istraživanja u francuskoj manjinskoj školi u velikom engleskojezičnom gradu na teritoriju Ontarija u Kanadi: 

Primjer br. 3 (Heller 2001: 225)

  1. UČITELJICA: pourquoi lit-on? [zašto čitamo?]
  2. MICHEL: pour relaxer [kako bismo se relaksirali]
  3. UČITELJICA: pour se détendre, 'relaxer' c'est anglais [kako bismo se opustili, „relaksirati se" je engleski]

U retku br. 3 jasno se vidi upravljanje jezikom. Učiteljica je primijetila da je učenik Michel u francuskom izričaju upotrijebio riječ engleskoga podrijetla (v. redak 2), vrednovala je to negativno te je provela ispravak, koji je uz to i obrazložila. Ovdje je nesumnjivo riječ o učiteljičinoj i učenikovoj jezičnoj kompetenciji, jer su oboje bili sposobni raspoznati francusku i englesku riječ, odnosno oboje su bili usmjereni na to razlikovanje. Ovdje je međutim riječ i o komunikacijskoj kompetenciji – iako su oboje dvojezični, usmjerili su se na normu dosljedne uporabe francuskoga u školskoj nastavi. Monica Heller upozorila je međutim i na to da je ovdje posrijedi i upravljanje sociokulturnim pojavama – učiteljica se ravna ideološkom maksimom „odgoji dobre Franco-Ontarijce", koja ima političku i ekonomsku potporu.

Što se tiče organiziranoga upravljanja, Neustupný i Nekvapil (2003) navode da su upravljanje jezikom, komunikacijom i sociokulturnim pojavama (uključujući u njih i socioekonomske) često uređeni hijerarhijski. Uspješno upravljanje jezikom (npr. naučiti Rome u Češkoj da se dobro služe češkim jezikom) često je uvjetovano uspješnim upravljanjem komunikacijom (stvaranjem zajedničkih češko-romskim društvenih mreža), što je pak uvjetovano uspješnim upravljanjem socioekonomskim pojavama (ponudom poslovnih mogućnosti koje mogu dovesti do stvaranja češko-romskih mreža).

Nastavak:

  1. dio: Što je upravljanje jezikom?
  2. dio: Teorija upravljanja jezikom
  3. dio: Jednostavno i organizirano upravljanje
  4. dio: Proces upravljanja jezikom
  5. dio: Dimenzije upravljanja
  6. dio: Metodologija 

Literatura

Heller, M. (2001). Undoing the macro/micro dichotomy: ideology and categorization in a linguistic minority school. In Coupland, N., Sarangi, S. & Candlin C. N. (eds), Sociolinguistics and Social Theory. Harlow: Longman, 212-234.

Neustupný, J. V. & Nekvapil, J. (2003). Language management in the Czech Republic. Current Issues in Language Planning, 4, 181-366. [Pretisnuto u: Baldauf, R.B. & Kaplan, R. B. (eds) (2005). Language Planning and Policy in Europe. Vol. 2. Clevedon: Multilingual Matters, 16–201.] PDF (1.5 MB)