Filozofická Fakulta

Kontakt

Stranice je izradila radna skupina za istraživanje upravljanja jezikom pri Filozofskom fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu:

Adresa
Filozofická fakulta
Univerzita Karlova
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

Czech Republic

Stranice održavaju:
  • Marián Sloboda (marian.sloboda(ad)ff.cuni.cz)
  • Jiří Nekvapil (jiri.nekvapil(ad)ff.cuni.cz)
Prijevod na hrvatski:
  • Petar Vuković (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)