Filozofická Fakulta

連絡先

当ウェブサイトは、プラハにあるカレル大学文学部を拠点とする言語管理研究グループによって運営されています。

住所

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Nam. Jana Palacha 2
11638 Praha 1

Czech Republic

ウェブマスター