Filozofická Fakulta

Co je to jazykový management

Pojem jazykový management (language management) je podle původní koncepce Björna H. Jernudda a Jiřího V. Neustupného založen na rozlišování mezi dvěma procesy, které jsou charakteristické pro užívání jazyka: 1) produkce a recepce promluv či textů, tj. mluvení, psaní, poslech a čtení, a 2) lidská činnost zaměřená na produkci a recepci promluv nebo textů, tj. metajazyková aktivita. Tento druhý typ procesu tito autoři nazývají jazykovým managementem. J. V. Neustupný v ohlase na pojmosloví Joshuy Fishmana často také uváděl, že teorie jazykového managementu se zabývá chováním k jazyku (behavior toward language).

Jazykový management lze ilustrovat situací, kdy mluvčí zopakuje s pečlivou výslovností slovo, kterému jeho/její komunikační partner neporozuměl, nebo situací, kdy pisatel provádí opravy v textovém počítačovém souboru (jako na obrázku vpravo) anebo když orgán veřejné správy nechá instalovat dopravní značky (jako na stylizovaném obrázku v headeru této webové stránky). Jak ukazují tyto tři příklady, akty jazykového managementu mohou být velmi různorodé. Cílem teorie jazykového managementu je tento vnitřně různorodý typ lidské činnosti uchopit koherentním způsobem.

Pokračování: