Filozofická Fakulta

Materiály

Černý, V., Hřebíček, L., Miltner, V., Neustupný, J.V., Vasiljev, I., Zima, P. (1963). Studium vztahu jazyka a společnosti v současných zemích Asie a Afriky [Research on the relationship of language and society in the African and Asian countries at present]. Zprávy Československé společnosti orientalistické při ČSAV, 4 (2), 29-35.  PDF

Jernudd, B. H. (1973). Language Treatment in Sweden, an Indexed List of References. Stanford: Stanford University. PDF (16 M)

Jernudd. B. (1983). Materials regarding the activities of the East West Center, HonoluluPDF