Filozofická Fakulta

Monotematické číslo Slova a slovesnosti o jazykovém managementu

Vyšlo monotematické číslo časopisu Slovo a slovesnost (75, 2014, č. 4) s tématem ,,Jazykový management/Language Management''.

Hostující editoři:

Jiří Nekvapil – Tamah Sherman 
(Ústav obecné lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) 

 

OBSAH

Jiří Nekvapil – Tamah Sherman: Jazykový management a teorie jazykového managementu: úvodní poznámky 
Language management and Language Management Theory: Introductory remarks PDF

 

Goro Christoph Kimura: Language management as a cyclical process: A case study on prohibiting Sorbian in the workplace 
Sprachmanagement als zyklischer Prozess: Eine Fallstudie zum Verbot des Sorbischen am Arbeitsplatz Abstrakt

 

Jakub Kopecký: Přechylování příjmení v čestině jako případ jazykového managementu 
Derivation of feminine surnames in Czech as a case of language management 
Movierung der Familiennamen im Tschechischen als ein Fall des Sprachmanagements Abstrakt

 

Tamah Sherman – Jiří Homoláč: Management summaries and the follow-up interview in language biography research 
Managementové souhrny a následné interview v jazykověbiografickém výzkumu Abstrakt


István Lanstyák: On the process of language problem management 
O procese manažmentu jazykových problémov AbstraktRecenze

Hidehiro Muraoka (ed.): Sesshoku Bamen ni okeru Gengo Shiyō to Gengo Taido / Language Use and Language Attitude in Contact Situations (Halina Zawiszová) PDF

 

Journal of Asian Pacific Communication, Volume 22, Issue 2, 2012: Special Issue: Language Management Approach: Probing the Concept of “Noting” (Jiří Zeman) Web SaS

 

David Cassels Johnson: Language Policy (Jiří Nekvapil) Web SaS

 

Kronika 

Workshop o výzkumu vícejazyčnosti v Dubrovníku (Helena Özörencik) Web SaS