Filozofická Fakulta

Texts

Černý, V., Hřebíček, L., Miltner, V., Neustupný, J. V., Vasiljev, I., Zima, P. (1963). Studium vztahu jazyka a společnosti v současných zemích Asie a Afriky [Research on the relationship of language and society in the contemporary African and Asian countries]. Zprávy Československé společnosti orientalistické při ČSAV, 4 (2), 29-35.  PDF

Jernudd, B. (1973). Language Treatment in Sweden, an Indexed List of References. Stanford: Stanford University. PDF (456 MB) available via e-mail

Jernudd. B. (1983). Materials regarding the activities of the East West Center, Honolulu. PDF

Jernudd, B. (n.d.). Introducing LMT. ppt

Neustupný, J. V. (15/07/1987). A letter to B. Jernudd. pdf

Neustupný, J. V.  (2004). Power of language across national boundaries: The case of tertiary education. Paper prepared for a plenary session of the 30th LAUD Symposium Empowerment through Language. University of Koblenz-Landau, April 19-22, 2004. Preliminary version, 10th April 2004 (copy sent to organizers, with presentation comments). draft

Neustupný, J. V. (2006). A linguist loses his language and regains it. [Translated from the Japanese original published in Gengo 35 (7), 76-79]. PDF